Privacy statement

De privacy statement voor bezoekers geldt voor iedereen die de website van Admifa accountants | adviseurs bezoekt.

Beheer

De website Admifa accountants | adviseurs staat onder beheer van Admifa accountants | adviseurs. De contactgegevens zijn te vinden op deze website.

Gegevens van bezoekers

Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan Admifa accountants | adviseursworden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.

Admifa accountants | adviseurs zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

Admifa accountants | adviseurs kan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:

  • Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
  • Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan Admifa accountants | adviseurs denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.

Cookies

  • Admifa accountants | adviseurs maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Admifa accountants | adviseurs de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.
  • De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden.
  • Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.


Vragen

Bezoekers kunnen met hun vragen over deze privacy statement terecht bij Admifa accountants | adviseurs. De contactgegevens staan vermeld op deze website.