Nieuws

Agro nieuwsbrief oktober editie

In de Admifa Agro nieuwsbrief worden verschillende belangrijke onderwerpen behandeld die van invloed zijn op de agrarische bedrijfsvoering. 

Bij het aanbreken van de herfst brengt Admifa u weer op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen in de agrarische wereld. In deze editie duiken we diep in onderwerpen die van invloed zijn op de bedrijfsvoering, beleid, fiscale aspecten en meer.


Bedrijfsvoering en Beleid LNV: Het eerste artikel werpt licht op het actuele beleid van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Wat houdt de Landbouwvrijstelling in en waarom staat deze ter discussie bij deelnemers van de Set Aside Regeling? We nemen u mee in de laatste ontwikkelingen en mogelijke implicaties.


Fiscaal en Miljoenennota: Een ander belangrijk aspect dat we in deze nieuwsbrief belichten, is de impact van de Miljoenennota en het belastingplan voor 2024 op de agrarische sector. Wat zijn de gevolgen en wat kunt u verwachten op fiscaal gebied?


GLB en Mestwetgeving: Vanaf 2023 geldt de verplichting om bufferstroken langs watergangen en droge sloten toe te passen volgens GLB en mestwetgeving. Deze regels blijven in 2024 ongewijzigd. Beweiden is toegestaan, maar bemesting is verboden op deze stroken, die niet meetellen voor mestplaatsing. Teeltvrije zones behouden dezelfde regels voor 2024 en mogen niet bemest worden, met uitzondering van grasland. RVO werkt aan nieuwe kaartlagen voor bufferstroken, beschikbaar vanaf februari 2024 voor gebruik bij GO 2024.


Ruimtelijke Ordening en Milieu: Een ander belangrijk onderwerp in deze editie is de ruimtelijke ordening en milieuwetgeving, met name de noodzaak van afzonderlijke monitoring van luchtwassers en de subsidiemogelijkheden in verband met de uitbreiding van de Energielijst EIA.


Belangrijke Data: Tot slot, in de rubriek “Belangrijke Data,” vindt u essentiële deadlines en informatie om goed voorbereid te zijn op de komende maanden.


De Admifa Agro nieuwsbrief is uw bron van up-to-date informatie voor de agrarische sector. We hopen dat deze editie u waardevolle inzichten en antwoorden op uw vragen biedt. Voor verdere details, gedetailleerde artikelen en eventuele vragen, aarzel niet om contact met ons op te nemen. Samen zorgen we voor een sterke toekomst voor de agrarische gemeenschap.


De volledige nieuwsbrief is via deze link te bekijken of downloaden.